Algemene voorwaarden 

Contactgegevens

DHURVER BV
Bloemkoolstraat 73
8800 Roeselare

Telefoon: 051/74.64.57
E-mail: info@clubpedale.be
Ondernemingsnummer: 0777.823.402

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op www.clubpedale.be . Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel DHURVER met het samenstellen en onderhouden van de website zorgvuldig gebruikt maakt van bronnen die betrouwbaar worden geachte, kan DHURVER niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DHURVER garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een product of dienst van DHURVER via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. DHURVER wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer DHURVER links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door DHURVER worden aanbevolen. DHURVER aanvaardt geen aansprakelijkheid of geen enkele verantwoordelijkhied voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DHURVER niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, accuraatheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

DHURVER behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHRUVER. U mag informatie op onze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

DHURVER behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze teksten en het privacybeleid, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de algemene voorwaarden is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.